Potkávají se mladí teoretici s výtvarnými umělci? Potřebuje výtvarník teoretika? A co z toho má divák?

Přihlaste se do 17. dubna 2017!
Poznejte na vernisáži 11. května toho, kdo vám chybí do páru!
Připravte spolu přes léto koncepci výstavy!
Vybrané výstavní projekty budou na podzim realizovány v galerii OFF/FORMAT.

Jak se přihlásit?
do 17. dubna 2017 zašlete na e-mail vytvarnikteoretik@gmail.com své jméno a fotografii, odpověď na otázku “na čem právě pracujete?”, výtvarníci 3-9 reprodukcí svých prací (název, technika, rozměry

info o projektu: www.offformat.cz/vyter

galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 – dvorní trakt, 602 00 Brno, CZ