V realném čase a prostředí pokoje jsem zaznamenala svou činnost na ploše počítače a současně pomocí web kamery činnost svojí.
koncept, kameru dala na stativ: Marta Kovářová
(2008)