záznam z koncertu na festivale Popenec, Odlochovice
hosté: klienti Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice
kamera: Jonáš Svoboda
(2011)